کمترین: 
6856
بیشترین: 
6897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6856
زمان: 
12/20 13:30
قیمت پوند امروز 20 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 20 اسفند 1396 , 6856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:40","price":6897},{"date":"1396/12/20 10:50","price":6887},{"date":"1396/12/20 12:40","price":6863},{"date":"1396/12/20 13:10","price":6860},{"date":"1396/12/20 13:30","price":6856}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398