کمترین: 
5611
بیشترین: 
5619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5611
زمان: 
12/20 13:00
قیمت یورو امروز 20 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 20 اسفند 1396 , 5611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:20","price":5619},{"date":"1396/12/20 10:30","price":5614},{"date":"1396/12/20 11:00","price":5619},{"date":"1396/12/20 12:50","price":5616},{"date":"1396/12/20 13:00","price":5611}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398