کمترین: 
1340
بیشترین: 
1348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340
زمان: 
12/20 13:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 1340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:10","price":1348},{"date":"1396/12/20 10:50","price":1344},{"date":"1396/12/20 11:50","price":1341},{"date":"1396/12/20 13:40","price":1340}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398