کمترین: 
620
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620
زمان: 
12/20 10:10
قیمت کرون نروژ امروز 20 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:10","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398