کمترین: 
590
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590
زمان: 
12/20 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 20 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 اسفند 1396 , 590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:10","price":590}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398