کمترین: 
3867
بیشترین: 
3887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3867
زمان: 
12/20 12:40
قیمت دلار کانادا امروز 20 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 اسفند 1396 , 3867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:10","price":3887},{"date":"1396/12/20 10:50","price":3880},{"date":"1396/12/20 12:40","price":3867}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398