کمترین: 
1340
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340
زمان: 
12/20 12:40
قیمت درهم امارات امروز 20 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 1340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:10","price":1350},{"date":"1396/12/20 10:50","price":1347},{"date":"1396/12/20 12:40","price":1340}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399