کمترین: 
201251
بیشترین: 
202390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201251
زمان: 
12/20 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 20 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 20 اسفند 1396 , 201251 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:05","price":201928},{"date":"1396/12/20 11:55","price":201774},{"date":"1396/12/20 12:15","price":202082},{"date":"1396/12/20 12:20","price":202390},{"date":"1396/12/20 12:35","price":202082},{"date":"1396/12/20 12:50","price":201774},{"date":"1396/12/20 13:00","price":201651},{"date":"1396/12/20 13:10","price":201836},{"date":"1396/12/20 13:35","price":201867},{"date":"1396/12/20 13:50","price":201774},{"date":"1396/12/20 14:05","price":201466},{"date":"1396/12/20 14:40","price":201929},{"date":"1396/12/20 14:50","price":201836},{"date":"1396/12/20 14:55","price":201774},{"date":"1396/12/20 15:35","price":201466},{"date":"1396/12/20 16:15","price":201436},{"date":"1396/12/20 16:20","price":201620},{"date":"1396/12/20 16:55","price":201466},{"date":"1396/12/20 17:10","price":201620},{"date":"1396/12/20 17:40","price":201743},{"date":"1396/12/20 18:10","price":201774},{"date":"1396/12/20 19:30","price":201620},{"date":"1396/12/20 21:35","price":201251}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398