کمترین: 
150940
بیشترین: 
151794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
150940
زمان: 
12/20 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 20 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 20 اسفند 1396 , 150940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:05","price":151447},{"date":"1396/12/20 11:55","price":151332},{"date":"1396/12/20 12:15","price":151563},{"date":"1396/12/20 12:20","price":151794},{"date":"1396/12/20 12:35","price":151563},{"date":"1396/12/20 12:50","price":151332},{"date":"1396/12/20 13:00","price":151240},{"date":"1396/12/20 13:10","price":151378},{"date":"1396/12/20 13:35","price":151401},{"date":"1396/12/20 13:50","price":151332},{"date":"1396/12/20 14:05","price":151101},{"date":"1396/12/20 14:40","price":151448},{"date":"1396/12/20 14:50","price":151378},{"date":"1396/12/20 14:55","price":151332},{"date":"1396/12/20 15:35","price":151101},{"date":"1396/12/20 16:15","price":151078},{"date":"1396/12/20 16:20","price":151217},{"date":"1396/12/20 16:55","price":151101},{"date":"1396/12/20 17:10","price":151217},{"date":"1396/12/20 17:40","price":151309},{"date":"1396/12/20 18:10","price":151332},{"date":"1396/12/20 19:30","price":151217},{"date":"1396/12/20 21:35","price":150940}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398