کمترین: 
653800
بیشترین: 
657500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
653800
زمان: 
12/20 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 20 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 20 اسفند 1396 , 653800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 10:05","price":656000},{"date":"1396/12/20 11:55","price":655500},{"date":"1396/12/20 12:15","price":656500},{"date":"1396/12/20 12:20","price":657500},{"date":"1396/12/20 12:35","price":656500},{"date":"1396/12/20 12:50","price":655500},{"date":"1396/12/20 13:00","price":655100},{"date":"1396/12/20 13:10","price":655700},{"date":"1396/12/20 13:35","price":655800},{"date":"1396/12/20 13:50","price":655500},{"date":"1396/12/20 14:05","price":654500},{"date":"1396/12/20 14:40","price":656000},{"date":"1396/12/20 14:45","price":655500},{"date":"1396/12/20 14:50","price":655700},{"date":"1396/12/20 14:55","price":655500},{"date":"1396/12/20 15:35","price":654500},{"date":"1396/12/20 16:15","price":654400},{"date":"1396/12/20 16:20","price":655000},{"date":"1396/12/20 16:55","price":654500},{"date":"1396/12/20 17:10","price":655000},{"date":"1396/12/20 17:40","price":655400},{"date":"1396/12/20 18:10","price":655500},{"date":"1396/12/20 19:30","price":655000},{"date":"1396/12/20 21:35","price":653800}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398