کمترین: 
700
بیشترین: 
750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737.77
زمان: 
12/20 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 اسفند 1396 , 737.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/20 00:00","price":735.9},{"date":"1396/12/20 00:30","price":720},{"date":"1396/12/20 01:00","price":715.6},{"date":"1396/12/20 01:30","price":712.51},{"date":"1396/12/20 02:30","price":718.2},{"date":"1396/12/20 03:00","price":711},{"date":"1396/12/20 03:30","price":712.04},{"date":"1396/12/20 04:00","price":701.62},{"date":"1396/12/20 04:30","price":700},{"date":"1396/12/20 05:00","price":706.63},{"date":"1396/12/20 05:30","price":710},{"date":"1396/12/20 06:00","price":711.28},{"date":"1396/12/20 08:30","price":715.61},{"date":"1396/12/20 09:00","price":716.43},{"date":"1396/12/20 09:30","price":717.82},{"date":"1396/12/20 10:00","price":730.2},{"date":"1396/12/20 11:30","price":720.16},{"date":"1396/12/20 12:30","price":724.26},{"date":"1396/12/20 13:00","price":727},{"date":"1396/12/20 13:30","price":729},{"date":"1396/12/20 14:00","price":721.71},{"date":"1396/12/20 14:30","price":720.61},{"date":"1396/12/20 15:00","price":727.24},{"date":"1396/12/20 15:30","price":724.27},{"date":"1396/12/20 16:00","price":750},{"date":"1396/12/20 16:30","price":742},{"date":"1396/12/20 17:30","price":749.8},{"date":"1396/12/20 21:00","price":734},{"date":"1396/12/20 21:30","price":741.06},{"date":"1396/12/20 22:00","price":742.33},{"date":"1396/12/20 22:30","price":740},{"date":"1396/12/20 23:00","price":743.9},{"date":"1396/12/20 23:30","price":737.77}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398