کمترین: 
12350
بیشترین: 
12350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12350
زمان: 
12/19 14:00
قیمت ریال عمان امروز 19 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 12350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 14:00","price":12350}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398