کمترین: 
761500
بیشترین: 
779000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761500
زمان: 
12/19 15:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 761500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:54","price":779000},{"date":"1396/12/19 12:06","price":775000},{"date":"1396/12/19 12:36","price":772000},{"date":"1396/12/19 13:42","price":771500},{"date":"1396/12/19 15:12","price":767500},{"date":"1396/12/19 15:30","price":761500}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398