کمترین: 
760000
بیشترین: 
777000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760000
زمان: 
12/19 15:30
قیمت نیم سکه امروز 19 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 760000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:54","price":777000},{"date":"1396/12/19 12:06","price":773000},{"date":"1396/12/19 12:36","price":770000},{"date":"1396/12/19 15:12","price":766000},{"date":"1396/12/19 15:30","price":760000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398