کمترین: 
800
بیشترین: 
803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800
زمان: 
12/19 14:50
قیمت یوان چین امروز 19 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:50","price":802},{"date":"1396/12/19 13:30","price":803},{"date":"1396/12/19 14:50","price":800}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398