کمترین: 
3903
بیشترین: 
3907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3903
زمان: 
12/19 11:50
قیمت دلار کانادا امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 اسفند 1396 , 3903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:30","price":3907},{"date":"1396/12/19 11:50","price":3903}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398