کمترین: 
96594.5
بیشترین: 
96801.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96594.5
زمان: 
12/19 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 19 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 96594.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:30","price":96801.3},{"date":"1396/12/19 11:40","price":96796.6},{"date":"1396/12/19 14:30","price":96594.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399