کمترین: 
4781
بیشترین: 
4801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4783
زمان: 
12/19 17:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 4783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:20","price":4794},{"date":"1396/12/19 11:40","price":4797},{"date":"1396/12/19 11:50","price":4795},{"date":"1396/12/19 12:00","price":4797},{"date":"1396/12/19 12:10","price":4798},{"date":"1396/12/19 12:20","price":4801},{"date":"1396/12/19 12:30","price":4797},{"date":"1396/12/19 12:40","price":4795},{"date":"1396/12/19 12:50","price":4794},{"date":"1396/12/19 13:00","price":4791},{"date":"1396/12/19 13:20","price":4793},{"date":"1396/12/19 13:30","price":4794},{"date":"1396/12/19 13:40","price":4793},{"date":"1396/12/19 14:10","price":4791},{"date":"1396/12/19 14:30","price":4787},{"date":"1396/12/19 15:00","price":4789},{"date":"1396/12/19 15:10","price":4785},{"date":"1396/12/19 15:30","price":4784},{"date":"1396/12/19 15:40","price":4787},{"date":"1396/12/19 16:40","price":4781},{"date":"1396/12/19 17:30","price":4783}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399