کمترین: 
6895
بیشترین: 
6907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6900
زمان: 
12/19 13:00
قیمت پوند امروز 19 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 اسفند 1396 , 6900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 11:10","price":6907},{"date":"1396/12/19 11:30","price":6903},{"date":"1396/12/19 11:40","price":6895},{"date":"1396/12/19 13:00","price":6900}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398