کمترین: 
5613
بیشترین: 
5624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5613
زمان: 
12/19 17:00
قیمت یورو امروز 19 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 اسفند 1396 , 5613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:50","price":5619},{"date":"1396/12/19 11:00","price":5624},{"date":"1396/12/19 16:20","price":5616},{"date":"1396/12/19 17:00","price":5613}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398