کمترین: 
790
بیشترین: 
793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
790
زمان: 
12/19 13:30
قیمت کرون دانمارک امروز 19 اسفند 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:20","price":793},{"date":"1396/12/19 13:30","price":790}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398