کمترین: 
12475
بیشترین: 
12525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12475
زمان: 
12/19 14:00
قیمت دینار بحرین امروز 19 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 12475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:10","price":12525},{"date":"1396/12/19 14:00","price":12475}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398