کمترین: 
585
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610
زمان: 
12/19 12:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 اسفند 1396 , 610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:10","price":585},{"date":"1396/12/19 11:20","price":590},{"date":"1396/12/19 12:00","price":610}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398