کمترین: 
5270
بیشترین: 
5300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5270
زمان: 
12/19 12:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 5270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:10","price":5300},{"date":"1396/12/19 12:30","price":5270}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398