کمترین: 
1307
بیشترین: 
1311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1307
زمان: 
12/19 14:00
قیمت لیر ترکیه امروز 19 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1307 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:10","price":1311},{"date":"1396/12/19 11:20","price":1309},{"date":"1396/12/19 12:10","price":1308},{"date":"1396/12/19 14:00","price":1307}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398