کمترین: 
199927
بیشترین: 
201990
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200081
زمان: 
12/19 21:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 19 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 19 اسفند 1396 , 200081 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:05","price":200112},{"date":"1396/12/19 11:40","price":200081},{"date":"1396/12/19 12:05","price":199927},{"date":"1396/12/19 12:25","price":200851},{"date":"1396/12/19 12:35","price":201035},{"date":"1396/12/19 12:40","price":201066},{"date":"1396/12/19 12:55","price":201497},{"date":"1396/12/19 13:05","price":201959},{"date":"1396/12/19 13:25","price":201990},{"date":"1396/12/19 13:35","price":201774},{"date":"1396/12/19 13:40","price":201713},{"date":"1396/12/19 14:00","price":201466},{"date":"1396/12/19 14:10","price":201374},{"date":"1396/12/19 14:30","price":201128},{"date":"1396/12/19 14:55","price":201312},{"date":"1396/12/19 15:20","price":201436},{"date":"1396/12/19 15:35","price":201528},{"date":"1396/12/19 15:50","price":201682},{"date":"1396/12/19 16:05","price":201805},{"date":"1396/12/19 16:10","price":201620},{"date":"1396/12/19 16:25","price":201867},{"date":"1396/12/19 16:55","price":201682},{"date":"1396/12/19 17:20","price":201528},{"date":"1396/12/19 17:35","price":201836},{"date":"1396/12/19 17:55","price":201959},{"date":"1396/12/19 18:00","price":201990},{"date":"1396/12/19 19:05","price":201959},{"date":"1396/12/19 21:20","price":200081}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398