کمترین: 
649500
بیشترین: 
656200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650000
زمان: 
12/19 21:20
قیمت مثقال طلا امروز 19 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 19 اسفند 1396 , 650000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 10:05","price":650100},{"date":"1396/12/19 11:40","price":650000},{"date":"1396/12/19 12:05","price":649500},{"date":"1396/12/19 12:25","price":652500},{"date":"1396/12/19 12:35","price":653100},{"date":"1396/12/19 12:40","price":653200},{"date":"1396/12/19 12:55","price":654600},{"date":"1396/12/19 13:05","price":656100},{"date":"1396/12/19 13:25","price":656200},{"date":"1396/12/19 13:35","price":655300},{"date":"1396/12/19 14:00","price":654500},{"date":"1396/12/19 14:10","price":654200},{"date":"1396/12/19 14:30","price":653400},{"date":"1396/12/19 14:55","price":654000},{"date":"1396/12/19 15:20","price":654400},{"date":"1396/12/19 15:35","price":654700},{"date":"1396/12/19 15:50","price":655200},{"date":"1396/12/19 16:05","price":655600},{"date":"1396/12/19 16:10","price":655000},{"date":"1396/12/19 16:25","price":655800},{"date":"1396/12/19 16:55","price":655200},{"date":"1396/12/19 17:20","price":654700},{"date":"1396/12/19 17:35","price":655700},{"date":"1396/12/19 17:55","price":656100},{"date":"1396/12/19 18:00","price":656200},{"date":"1396/12/19 19:05","price":656100},{"date":"1396/12/19 21:20","price":650000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398