کمترین: 
2205.8
بیشترین: 
2205.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2205.8
زمان: 
12/19 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 19 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 2205.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":2205.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398