کمترین: 
66.3
بیشترین: 
66.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.3
زمان: 
12/19 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 19 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 66.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":66.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398