کمترین: 
11974.4
بیشترین: 
11974.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11974.4
زمان: 
12/19 09:20
قیمت بات تایلند امروز 19 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 اسفند 1396 , 11974.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":11974.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398