کمترین: 
478.6
بیشترین: 
478.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
478.6
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 478.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":478.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398