کمترین: 
2847.9
بیشترین: 
2847.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2847.9
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 اسفند 1396 , 2847.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":2847.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399