کمترین: 
3392.9
بیشترین: 
3392.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3392.9
زمان: 
12/19 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 3392.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":3392.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398