کمترین: 
316.5
بیشترین: 
316.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
316.5
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دینار عراق امروز 19 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 316.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":316.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398