کمترین: 
1030.2
بیشترین: 
1030.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1030.2
زمان: 
12/19 09:20
قیمت ریال قطر امروز 19 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1030.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":1030.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398