کمترین: 
12484.8
بیشترین: 
12484.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12484.8
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دینار کویت امروز 19 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 12484.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":12484.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398