کمترین: 
482.1
بیشترین: 
482.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.1
زمان: 
12/19 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 19 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 482.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":482.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398