کمترین: 
454.8
بیشترین: 
454.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.8
زمان: 
12/19 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 19 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 اسفند 1396 , 454.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":454.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398