کمترین: 
54.4
بیشترین: 
54.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.4
زمان: 
12/19 09:20
قیمت افغانی امروز 19 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 54.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":54.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398