کمترین: 
3941.9
بیشترین: 
3941.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3941.9
زمان: 
12/19 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 3941.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":3941.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398