کمترین: 
2926.2
بیشترین: 
2926.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2926.2
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 اسفند 1396 , 2926.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":2926.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399