کمترین: 
3511.2
بیشترین: 
3511.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3511.2
زمان: 
12/19 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 19 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 3511.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":3511.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398