کمترین: 
592.4
بیشترین: 
592.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592.4
زمان: 
12/19 09:20
قیمت یوان چین امروز 19 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 592.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":592.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399