کمترین: 
983.6
بیشترین: 
983.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983.6
زمان: 
12/19 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 19 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 983.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":983.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398