کمترین: 
1021.1
بیشترین: 
1021.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1021.1
زمان: 
12/19 09:20
قیمت درهم امارات امروز 19 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1021.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":1021.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398