کمترین: 
5192.9
بیشترین: 
5192.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5192.9
زمان: 
12/19 09:20
قیمت پوند امروز 19 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 اسفند 1396 , 5192.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":5192.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398