کمترین: 
4614.6
بیشترین: 
4614.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4614.6
زمان: 
12/19 09:20
قیمت یورو امروز 19 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 اسفند 1396 , 4614.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":4614.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398