کمترین: 
3749.9
بیشترین: 
3749.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3749.9
زمان: 
12/19 09:20
قیمت دلار امروز 19 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 اسفند 1396 , 3749.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 09:20","price":3749.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398