کمترین: 
2.718
بیشترین: 
2.731
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.718
زمان: 
12/19 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 19 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 اسفند 1396 , 2.718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":2.728},{"date":"1396/12/19 00:32","price":2.731},{"date":"1396/12/19 01:00","price":2.72},{"date":"1396/12/19 02:00","price":2.718}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398