کمترین: 
1.8991
بیشترین: 
1.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8995
زمان: 
12/19 02:00
قیمت بنزین امروز 19 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 19 اسفند 1396 , 1.8995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/19 00:00","price":1.9},{"date":"1396/12/19 01:00","price":1.8991},{"date":"1396/12/19 02:00","price":1.8995}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398